REGULAMENTUL CAMPANIEI “Ne recomanzi si va premiem” - Amanet Romero Galati

REGULAMENTUL CAMPANIEI “Ne recomanzi si va premiem”

83/30.10.2020

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Ne recomanzi si va premiem

 

 1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei Promotionale “Ne recomanzi si va premiem

este Societatea SC ROMERO EXCHANGE SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galati sub nr. J17/28/10.01.2006, CUI RO18270236  din data de 10.01.2006, reprezentata legal de Director General Olesea Duman, denumita in continuare “Organizator”,.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE

 

Campania este organizata si se va desfasura in Bucuresti, exclusiv in magazine. Campania se adreseaza tuturor celor care au primit un flyer fie in cutia postala, fie pe strada. Premiul tombolei este precizat la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

 1. OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care participantii la tombola beneficiaza de posibilitatea participarii la tombola, astfel cum aceasta este identificata in Sectiunea 6 din Regulament.

 

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 1.11- 30.11, ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru orasul Focsani.

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei Ne recomanzi si va premiemeste adresat persoanelor fizice si persoanelor juridice care au primit un flyer de la Romero fie in cutiuta postala, fie pe strada. Flyerul explica clar posibilitatea de castig a unui lingou din aur si a unei tablete pentru cel/cea care vine in punct cu flyerul, realizeaza un schimb valutar si ne recomanda unei cunostinte, conform procedurii explicate la Sectiunea 6 din prezentul Regulament. Cunostinta nu trebuie sa fie ruda de gradul 1/sot/sotie.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusive, care au domiciliul in Bucuresti.

Participantii pot sa beneficieze doar de o intrare la tombola si doar de o campanie, din cele organizate de Romero, conform Sectiunii 6.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 1. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile lingoului din aur de 24 kt, 1 gram si a unei tablete, care pot fi castigate de catre doi dintre participantii care respecta/ indeplinesc conditiile din Sectiunea 5 din prezentul Regulament.

Prezentul Regulament nu se aplica altor premii existente la momentul extragerii, in afara de cele mentionate mai sus la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1 In vederea accesarii beneficiului Ne recomanzi si va premiem””  participantul trebuie sa:

– pastreze flyerul primit, durata de valabilitate a flyerului este egala cu cea a campaniei anutate,

– sa il prezinte in punctual de lucru Romero, situat la adresa Sos Giurgiului nr 129, pe durata programului de lucru,

– sa realizeze un schimb valutar in punctul de lucru enuntat mai sus,

– sa completeze talonul in care sa specifice obligatoriu varsta si ca este de acord cu prezentul regulament,

– sa recomande schimbul valutar unei cunostinte,

– cunostinta/prietenul sa vina cu talonul si sa faca un schimb valutar,

– sa completeze talonul si sa fie de acord cu prezentul regulament,

– extragerea se realizeaza in data de 1.12  in incinta punctului de lucru, orice modificare legata de data/ora extragerii va fi anuntata pe pagina https://romero.ro/regulamente-romero,

– se extrag 5 taloane,  primul este declarat castigator. Daca nu se indeplinesc conditiile de la Sectiunea 8 se va trece la urmatorul, pana la indeplinirea tuturor regulilor din prezentul regulament,

– castigatorii vot fi anuntati telefonic/ prin email,

– castigatorii au la dispozitie 14 zile sa ridice lingoul si tableta.

 

 

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestora din urma. Este declarant NUL orice talon care:

 • Nu are completat nr de telefon / adresa de email valida,
 • Nu are bifata varsta >18 ani, nu este bifata casuta cu accept pentru regulament,
 • Nu a venit in 14 zile sa ridice lingoul.

In cazul in care nu se indeplinesc toate conditiile se va trece al urmatorul talon extras.

 

 1. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 1. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 2.12. 2020, Ne recomanzi si va premiem”   isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO EXCHANGE SRL

 

 

Suna Linia Verde