- Amanet Romero Galati

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Cere COD-ul. Intri la tombola pentru lingou.”

 

 1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei Promotionale “Cere COD-ul. Intri la tombola pentru lingou.” este Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dambovita sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693 din data de 14.10.2009, reprezentata legal de Director General Olesea Duman, denumita in continuare “Organizator”,.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE

 

Campania este organizata si se va desfasura pentru punctele din ………….. exclusiv pe pagina de socializare Facebook.com/AmanetRomero. Campania se adreseaza tuturor celor care au solicitat codul de discount la postarea fixa de pe pagina de Facebook mentionata anterior. Premiile tombolei sunt precizate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

 

 1. OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care participantii la tombola beneficiaza de posibilitatea participarii la tombola, astfel cum aceasta este identificata in Sectiunea 7 din Regulament.

 

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 20.08- 27.08.2021, ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru ……………si participantii care au domiciliul in ……………….

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei sau doreste sa faca modificari la premiile oferite, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei “Cere COD-ul. Intri la tombola pentru lingou.” este adresat persoanelor fizice si persoanelor juridice, care au cerut COD-ul pentru discount in cadrul postarii fixe de pe pagina Facebook.com/AmanetRomero, conform procedurii explicate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusiv, care au domiciliul in……

Participantii pot sa beneficieze doar de o intrare la tombola si doar de o campanie, din cele organizate de Romero, conform Sectiunii 7.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 1. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile lingoului din aur de 24 kt, 5 grame, care poate fi castigat de catre unul dintre participantii care respecta/ indeplinesc conditiile din Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

Prezentul Regulament nu se aplica altor lingouri existente la momentul extragerii, in afara de cel mentionat mai sus la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1 In vederea accesarii beneficiului “Cere COD-ul. Intri la tombola pentru lingou.”participantul trebuie sa:

– sa ceara CODul de discount in cadrul postarii fixa de pe pagina de facebook.com/amanetromero,

– sa semneze un contract de amanet,

– sa aiba contractul de amanet activ in momentul extragerii.

– extragerea se face LIVE in punctul de lucru din Micro 39, Galati.

 

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma. Este declarat NUL orice cod care:

 • Nu are in spate un contract activ la data efectuarii extragerii.
 • Nu a venit in 14 zile sa ridice lingoul.

In cazul in care nu se indeplinesc toate conditiile se va trece al urmatorul COD extras.

 

 1. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 1. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 2.08.2021, Regulamentul “Cere COD-ul. Intri la tombola pentru lingou.”  isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO 26 IFN SRLLeave a Reply

Suna Linia Verde