“Prelungeste contractul online. Intri la tombola pentru lingou.” - Amanet Romero Galati

“Prelungeste contractul online. Intri la tombola pentru lingou.”

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Prelungeste contractul online. Intri la tombola pentru lingou.”

 

 1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “Prelungeste contractul online. Intri la tombola pentru lingou.”

este Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galati sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693 din data de 14.10.2009, reprezentata legal de Director General Olesea Duman, denumita in continuare “Organizator”,.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE

Campania este organizata si se va desfasura pentru punctele din Jud. GALATI pe pagina de socializare Facebook.com/AmanetRomero si in punctele de lucru. Campania se adreseaza tuturor celor care au prelungit contractele de amanet pe siteul www.romero.ro/plati-online. Premiile tombolei sunt precizate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

 

 1. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care participantii la tombola beneficiaza de posibilitatea participarii la tombola, astfel cum aceasta este identificata in Sectiunea 6 din Regulament.

 

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 16.08- 16.09.2021, ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru punctele de lucru din Jud. GALATI.

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească  perioada Campaniei sau doreste sa faca modificari la premiile oferite, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor  prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei “Prelungeste contractul online. Intri la tombola pentru lingou”este adresat persoanelor fizice care au prelungit un contract de amanet conform procedurii explicate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusiv.

Participantii pot sa beneficieze doar de o intrare la tombola conform Sectiunii 7.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 1. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile celor 3 lingouri din aur de 24 kt, 1 gram, care pot fi castigate de catre trei dintre participantii care respecta/ indeplinesc conditiile din Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

Prezentul Regulament nu se aplica altor lingouri existente la momentul extragerii, in afara de celor mentionate mai sus la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1 In vederea accesarii beneficiului “Prelungeste contractul online. Intri la tombola pentru lingou”

participantii trebuie sa:

– sa aiba un contract de amanet la Romero la unul din punctele de lucru din Jud. Galati,

– sa plateasca un comision pe siteul www.romero.ro/plati-online,

– extragerea se face LIVE, in data de 17.09.2021, cu ajutorul platformei random.org in punctul de lucru din Micro 39, Galati,

–sa ridice lingourile in termen de 14 zile.

 

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Organizatorul va proceda la contactarea telefonica a acestora . Este declarat NUL orice lingou castigat daca:

 • Castigatorul nu a venit in 14 zile sa ridice lingoul.

In cazul in care nu se indeplinesc toate conditiile se va trece al urmatorul client din lista extrasa cu ajutorul random.org.

 

 1. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 1. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 17.09.2021, “Prelungeste contractul online. Intri la tombola pentru lingou”  isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO 26 IFN SRL

 

 

Suna Linia Verde