- Amanet Romero Galati

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Orice tranzactie de premiaza”

 

 1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “Orice tranzactie de premiaza” este Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galati sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693 din data de 14.10.2009, reprezentata legal de Director General Olesea Duman, denumita in continuare “Organizator”,.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE

Campania este organizata si se va desfasura in Braila, exclusiv in punctul de lucru Romero de pe str Transilvaniei nr 1. Campania se adreseaza tuturor celor care realizeaza o tranzactie de Amanet, schimb valutar sau Western Union in punctul de lucru. Premiile tombolei sunt precizate la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

 1. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care participantii la tombola beneficiaza de posibilitatea participarii la tombola, astfel cum aceasta este identificata in Sectiunea 7 din Regulament.

 

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 07.10- 29.10.2021, 30.10-30.11 ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru orasul Braila si participantii care au domiciliul in Braila.

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei Orice tranzactie de premiaza” este adresat persoanelor fizice si persoanelor juridice, care au realizat o tranzactie in punctul de lucru Romero de pe str Transilvaniei Nr.1, conform procedurii explicate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusiv, care au domiciliul in Braila.

Participantii pot sa beneficieze doar de o intrare la tombola si doar de o campanie, din cele organizate de Romero, conform Sectiunii 7.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 1. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile premiilor constand in: doua lingouri din aur de 24 kt, 1 gram si 20 de premii a cate 50 de lei care pot fi castigate de catre 22 dintre clientii Romero care respecta/ indeplinesc conditiile din Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

Prezentul Regulament nu se aplica altor lingouri existente la momentul extragerii, in afara de cele mentionate mai sus la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1 In vederea accesarii beneficiilor Orice tranzactie de premiaza” participantii trebuie sa:

– realizeze o operatiune de Amanet, schimb valutar sau  transfer de bani in perioada 7-30.11.2021,

– se asigura o intrare la tombola pentru fiecare client, indiferent de numarul de operatiuni realizate,

– sa ofere numele si numarul de telefon pentru a putea fi anuntati in vederea oferirii premiului.

 

Extragerearea se realizeaza pe platforma random.org. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de facebook.com/AmanetRomero si pe pagina www.romero.ro/amanet-braila.

Extragerile se vor derula in datele: 29.10, 30.11.2021. Premiile intrate la tombola vor fi repartizate egal pentru cele doua extrageri

 

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma. Este declarant NUL orice castigator care:

 • Nu are numarul de telefo correct,
 • Nu ridica premiul in termen de 10 zile.

In cazul in care nu se indeplinesc toate conditiile se va alege din lista extrasa prin random.org la urmatorul castigator.

 

 1. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 1. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 26.10.2021, Regulamentul Orice tranzactie de premiaza” isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO 26 IFN SRL

 Leave a Reply

Suna Linia Verde