- Amanet Romero Galati

120/ 02.12.2020

REGULAMENTUL CAMPANIEI

LIKE&SHARE

 

 

 1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul campaniei – LIKE&SHAREeste S.C. ROMERO S.R.L., cu sediul în strada Traian Vuia nr. 8, bl. L5, ap. 23, Galaţi, CUI 14986322, J17/998/2002, reprezentat de Olesea Duman, Director General,  în calitate de “Organizator”,.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://maiabijou.ro/regulamente fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE

 

Campania este organizata si se va desfasura doar online. Campania se adreseaza tuturor celor care au dat Like&Share la postarea cu tombola de pe pagina oficiala. Premiul tombolei este precizat la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

 1. OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii Maia Bijou intra la tombola si se inscriu la la extrageri, astfel cum acestea sunt identificate in Sectiunea 6 din Regulament.

 

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 3.12- 31.12, ora 16:00:00 şi este valabila doar ONLINE pe pagina de Facebook Maia Bijou.

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://maiabijou.ro/regulamente.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei LIKE&SHAREeste adresat persoanelor fizice si persoanelor juridice, au dat LIKE&SHARE la postarea dedicata tombolei de pe pagina oficiala Maia Bijou, conform procedurii explicate la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani care locuiesc in Galati si Braila, conform Sectiunii 6.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 1. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile premiului care poate  fi castigat de catre un partificant care respecta/ indeplineste conditiile din Sectiunea 5 din prezentul Regulament.

Premiul acordat consta in:

 • Pandant dn aur alb de 18 k, 1.5gr/ DI/GVS4: SM6/ 0.12. In valoare de 1600.01 ron.

 

Prezentul Regulament se aplica doar premiului mentionat mai sus: SM.

 

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1 In vederea accesarii beneficiuluiLIKE&SHARE participantul trebuie sa:

– de like si Share la postarea cu tombola de pe pagina Maia Bijou.

 

Extragerea se realizeaza pe platforma random.org.

 

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Organizatorului va proceda la contactarea castigatorului prin intermediul platformei Facebook. Este declarata NULA orice inscriere care:

 • Nu are Like&Share,
 • Nu are varsta >18 ani,
 • Nu este din Galati, Braila.

In cazul in care nu se indeplinesc toate conditiile se va reface extragerea pana se gaseste un participant care indeplineste toate conditiile.

 

 1. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 1. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 25.12. 2020, ora 18:00. Regulamentul LIKE&SHARE isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://maiabijou.ro/regulamente,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://maiabijou.ro/regulamente,

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO 26 IFN SRL

 Leave a Reply

Suna Linia Verde