- Amanet Romero Galati

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Primul contract iti aduce premii

 

 

 

 

Art.1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei Promotionale “Primul contract iti aduce premii

este Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galati, sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693 din data de 14.10.2009, reprezentata legal de Director General Olesea Duman, denumita in continuare “Organizator”,.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

Art.2. ARIA DE DESFASURARE

Campania este organizata si se va desfasura in Bucuresti, exclusiv in magazin. Campania se adreseaza tuturor celor care indeplinesc conditiile din Art. 5. Premiul tombolei este precizat la Art 6 din prezentul Regulament.

 

Art.3. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care participantii la tombola beneficiaza de posibilitatea participarii la tombola, astfel cum aceasta este identificata in Art 6 din Regulament.

 

Art.4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 17.11.2021- 17.10.2022 ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru orasul Bucuresti.

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero.

 

Art.5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei Primul contract iti aduce premii”este adresat persoanelor fizice si persoanelor juridice, care realizeaza un contract de amanet conform procedurii explicate la Art 6 din prezentul Regulament. In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusiv.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

Art.6. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile celor doua lingouri din aur de 24 kt, 1 gram, care pot fi castigate de catre doi dintre participantii care respecta/ indeplinesc conditiile din Art 5 si Art 7.1 din prezentul Regulament.

Prezentul Regulament nu se aplica altor lingouri existente la momentul extragerii.

Art.7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1 Intra la tombola “Primul contract iti aduce premii”clientii care:

– Sunt la primul contract de amanet semnat la Romero si platesc un comison de minim 10 lei.

– Sunt deja clienti ai serviciilor de amanet si realizeaza inca un contract pentru care platesc un comision de minim 10 lei.

7.2 Derulare extragere

– la fiecare achitare a unui comision de minim 10 lei, clientii primesc cate un talon,

– in data de 17.01/17.04/17.07/17.10.2022 se extrag cate 3 taloane din fiecare urna, primul talon extras din fiecare urna este declarat castigator,

– castigatorii au la dispozitie 14 zile sa ridice lingourile de a cate 1 gr, 24k,

– regulamentul se gaseste pe pagina https://romero.ro/regulamente-romero.

 

Art.8. CONDITII DE VALIDITATE

Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma. Este declarat NUL orice talon care:

  • Nu are completat nr de telefon / adresa de email valida,
  • Nu are bifata varsta >18 ani,
  • Nu este bifata casuta cu accept pentru regulament,
  • Plata comisionului de 10 lei nu se confirma in sistem,
  • Nu este stampilat,
  • Nu a venit in 14 zile sa ridice lingoul.

In cazul in care nu se indeplinesc toate conditiile se va trece al urmatorul talon extras.

Art.9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art.10. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 17.10. 2022, Regulamentul Primul contract iti aduce premii”  isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO 26 IFN SRL

 Leave a Reply

Suna Linia Verde