- Amanet Romero Galati

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Castiga  lingouri de 1 gram

 

 1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei Promotionale “Castiga  lingouri de 1 grameste Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dambovita sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693 din data de 14.10.2009, reprezentata legal de Director General Olesea Duman, denumita in continuare “Organizator”,.

 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

 

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE

 

Campania este organizata si se va desfasura in Rm Sarat, exclusiv in magazine. Campania se adreseaza tuturor celor care au primit un flyer pe strada, in cutiuta postala sau in interiorul punctului de lucru. Premiul tombolei este precizat la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

 1. OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care participantii la tombola beneficiaza de posibilitatea participarii la tombola, astfel cum aceasta este identificata in Sectiunea 6 din Regulament.

 

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 20.02- 20.03.2021, ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru orasul Ramnicu Sarat.

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei Castiga  lingouri de 1 grameste adresat persoanelor fizice si persoanelor juridice, au primit un flyer de la Romero pe strada, in cutiuta postala sau in interiorul punctului de lucru. Flyerul explica clar posibilitatea de castiga un lingou din aur pentru cel/cea care vine in punct cu flyerul si completeaza datele pe talon, conform procedurii explicate la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusiv, care au domiciliul in Ramnicu Sarat

Participantii pot sa beneficieze doar de o intrare la tombola si doar de o campanie, din cele organizate de Romero, conform Sectiunii 6.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 1. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile celor trei lingouri din aur de 24 kt, 1 gram, care pot fi castigat de catre unul din participantii care respecta/ indeplinesc conditiile din Sectiunea 5 din prezentul Regulament.

Prezentul Regulament nu se aplica altor lingouri existente la momentul extragerii, in afara de cel mentionat mai sus la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1 In vederea accesarii beneficiuluiCastiga  lingouri de 1 gram participantul trebuie sa:

– primesca flyerul,

– sa completeze talonul in care sa specific obligatoriu varsta si ca este de acord cu prezentul regulament,

– extragerea se realizeaza in data de 20.02.2021  in incinta punctului de lucru, orice modificare legata de data/ora extragerii va fi anuntata pe pagina https://romero.ro/regulamente-romero,

– se extrag 3 taloane care sunt declarate castigatoare daca se indeplinesc conditiile de la Sectiunea .

 

Daca nu se indeplinesc, se va trece la urmatorul, pana la indeplinirea tuturor regulilor din prezentul regulament,

– castigatorii vor fi anuntati telefonic/ prin email,

– castigatorii au la dispozitie 14 zile sa ridice lingoul de 1 gr, 24 k.

 

 

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma. Este declarant NUL orice talon care:

 • Nu are completat nr de telefon / adresa de email valida,
 • Este dublat – se ia in calcul primul talon extras,
 • Nu are bifata varsta >18 ani, nu este bifata casuta cu accept pentru regulament,
 • Nu a venit in 14 zile sa ridice lingoul.

In cazul in care nu se indeplinesc toate conditiile se va trece al urmatorul talon extras.

 

 1. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 1. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 21.02. 2021, Regulamentul Castiga  lingouri de 1 gram isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO 26 IFN SRL



Leave a Reply

Suna Linia Verde