TOMBOLA GOLD - Amanet Romero Galati

REGULAMENT DE PARTICIPARE

TOMBOLA GOLD

Lingouri de 5 grame

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

 

Organizatorul Tombolei GOLD(denumită în cele ce urmează „Tombolă”) este S.C. ROMERO 26 IFN S.R.L., cu sediul în Galați, B-dul Traian Vuia, nr. 8, Bl. L5, ap. 23, număr de ordine la Registrul Comerțului J/17/1069/2009, cod de înregistrare fiscală RO26099693, cont bancar numărul RO10BRDE180SV72114521800, deschis la BRD Galați, reprezentată prin Olesea Duman, în calitate de Director General (denumită în cele din urmă „Organizatorul”).

Participanții la Tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Tombolei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menționate in acesta.

Regulamentul va fi afișat de Organizator pe pagina de facebook https://www.facebook.com/AmanetRomero. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, putându-l solicita la ghiseul fiecărui punct de lucru al Organizatorului sau sunând la numărul de telefon 0236.416.772, interior 20. Lista punctelor de lucru ale Organizatorului pot fi vizionate pe site-ul www.romero.ro.

 

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

Tombola este organizată și desfășurată în toate punctele de lucru Romero situate pe teritoriul României.

 

SECȚIUNEA 3. DURATA TOMBOLEI

Tombola începe la data de 01.08.2022 și se desfășoară lunar până la data în care va fi anunțată oficial terminarea acesteia.

Extragerile se vor face lunar, in data de 4 a fiecarei luni, cu exceptia suprapunerii cu sarbatorile legale sau cu zilele de weekend.

Acestea vor fi oferite conform detaliilor mentionate in sectiunile 6 si 7 din prezentul regulament.

Tombola se desfășoară cu respectarea exclusivă a prezentului Regulament. Durata tombolei poate fi prelungită sau scurtată cu respectarea prevederilor Secțiunii 10 din prezentul Regulament. După încetarea tombolei, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulament nu mai conferă dreptul de a participa la Tombolă.

 

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

La Tombolă poate participa orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România sau are cetățenie străină, dar cu drept de ședere în România;
 2. are vârsta minimă de 18 ani;
 3. este client al S.C. ROMERO 26 IFN S.R.L.;
 4. nu este angajat al Organizatorului, nici soț/soție a angajatului și nici rudă de gradul I (copii și părinți) cu acesta sau soțul/soția tuturor acestor persoane;
 5. a prelungit sau achitat contractul de împrumut tip amanet GOLD în perioada de desfășurare a tombolei;
 6. a achitat un comision minim de 20 lei intr-un interval de 30 de zile

 

SECȚIUNEA 5. PREMII.

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile celor 10 lingouri din aur de 24 ct, a cate 5 grame. In fiecare luna cele 10 lingouri pot fi castigate de catre clientii care respecta/ indeplinesc conditiile din Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

Lingourile vor fi distribuite astfel in reteaua punctelor de lucru;

 

 • Galati – 4 lingouri din aur a cate 5 gr, 24 ct,
 • Braila – 2 lingouri din aur a cate 5 gr, 24 ct,
 • Tecuci – 1 lingou din aur de 5 gr, 24 ct,
 • Focsani – 1 lingou din aur de 5 gr, 24 ct,
 • Bucuresti – 1 lingou din aur de 5 gr, 24 ct,
 • Ramnicu Sarat – 1 lingou din aur de 5 gr, 24 ct.

 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

6.1 Inscrierea la tombola

Inscrierile la tombolă se realizeaza automat de fiecare data cand participantii la tombola achita sau prelungesc un contract de Amanet Gold la oricare punct de lucru SC ROMERO 26 IFN SRL sau atunci cand fac o prelungire online.

Astfel, la fiecare achitare sau prelungire (dupa caz) a contractelor de Amanet Gold, SC ROMERO 26 IFN SRL va acorda participantilor un numar de bilete corespunzator comisionului platit.

Bilețelele de tombolă vor putea fi acordate împuterniciților sau terțelor persoane desemnate de către clienți pe contractele de Amanet GOLD.

Participantii au obligatia sa introduca  biletele de tombola in urnele existente in punctele de lucru pana in momentul extragerii.

Biletele pentru tombola emise clientilor care au platit online vor fi introduse, obligatoriu, de catre Romero 26 IFN SRL prin intermediul angajatilor din punctul de lucru in care s-a semnat contractul.

 

6.2 Acordarea biletelor pentru inscriere la tombola

Pentru fiecare achitare sau prelungire de minim 20 de lei, un client care are un contract de Amanet tip Gold va primi un numar corespunzator de bilete conform tabelului de mai jos:

 

 

 

 

Prag SUME Nr bilete acordate
0-20 0
20-50 1
50-100 1
100-300 2
300-500 3
500-1000 4
peste 1000 5

 

6.3 Mecanismul de extragere a biletelor din urna.

Desemnarea câştigătorilor se va realiza in data de 4 a fiecărei luni. În situaţiile în care ziua de 4 este într-o zi nelucrătoare, extragerea se va amâna pentru următoarea zi lucrătoare.

La tombola vor intra toate taloanele aferente prelungirilor si achitarilor aferente Contractelor Gold din luna anterioara extragerii, cu respectarea conditiilor din Sectiunea 4.

Extragerile câştigătorilor vor fi efectuate astfel:

 • Pentru Tecuci, Braila, Bucuresti, Focsani, Ramnicu Sarat – extragerea se va face, pe fiecare oras, in punctul de lucru ales in functie de activitatea colegilor, conform Sectiunii 3,
 • Pentru Galati – toate taloanele se vor strange la sediul central amplasat pe Str. Traian Vuia Nr.8, unde va avea loc si extragerea.

Punctul de lucru in care va avea loc extragerea va fi comunicat pe pagina de facebook.com/AmanetRomero.

Astfel, in fiecare oras, excepted orasul Galati, biletele se vor centraliza in punctul de lucru desemnat pentru extragere. Din urna situata in punctul de lucru desemnat, se va extrage un numar de bilete cu 2 mai mare decat numarul de premii acordate in punctul de lucru in care are loc extragerea.

Se declara castigatoare doar biletele care sunt aferente unui Contract tip Gold cu un impozit de minim 20 de lei platit.

Orice persoana interesata va putea participa la extragere in calitate de martor, cu conditia ca aceasta sa aiba 18 ani impliniti in momentul extragerii.

De asemenea, in cazul in care nicio persoana nu va participa ca martor la extragere, aceasta va fi inregistrata pe suport video si va putea fi pusa la dispozitia oricarei persoane interesate numai dupa trimiterea unei solicitari scrise pe adresa de email dpo@romero.ro sau la sediul Organizatorului din Galati, Bd. Traian vuia, nr. 8, bl. L5, ap. 23.

O persoană poate sa castige un singur lingou la tombola Gold, intr-o luna.

 

 

6.4 Conditiile de acordare a premiilor:

 • Castigatorii pot revendica premiile de la sediile nominalizate de catre organizator în maxim 15 zile calendaristice de la câștigarea premiului;
 • Pentru a putea revendica premiul este necesara prezentarea actului de identitate.
 • Premiile nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii.

 

Lista lunara cu castigatorii tombolei GOLD va fi publicata pe site https://romero.ro/castiga-lingourile-romero/ si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero iar castigatorii vor fi contactati telefonic de catre personalul SC ROMERO 26 IFN SRL. Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru situatiile in care castigatorii nu vor putea fi contactati telefonic, datorita contactelor lipsa sau introduse eronat in baza de date.

 

SECȚIUNEA 7. PREMIILE TOMBOLEI

Premiile acordate in cadrul tombolei GOLD consta in 10 de lingouri din aur, 24 carate, fiecare avand greutatea de 5 grame.

 

SECȚIUNEA 8. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 (Codul Fiscal), cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații fiscale sau de oricare altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

 

SECȚIUNEA 9. LITIGII

 

9.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

9.2. Organizatorii nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

9.3. Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea premiului oferit.

9.4. Organizatorii isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

9.5. Organizatorii nu sunt raspunzatori de eventualele incidente/ evenimente care au loc pe parcursul desfasurarii concursului cu tombola.

9.6 Organizatorii nu vor fi responsabili pentru intarzierea in livrarea/inmanarea premiilor cauzata de intarzieri datorate de cauze precum: evenimentele naturale, blocaje pe in linia de productia a producatorului.

 

SECȚIUNEA 10. ÎNTRERUPEREA TOMBOLEI

Tombola va putea fi prelungită peste termenul inițial sau întreruptă ori încetată înainte de termen în caz de forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa de a continua prezenta Tombolă, sau în cazul în care Organizatorul va decide în acest sens, cu obligația acestuia de a respecta procedura stabilită la Secțiunea 12 din prezentul Regulament.

 

 

 

SECȚIUNEA 11. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

11.1 Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

11.2 Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (după caz, data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.3 Participanții la Tombolă, în calitate de persoane vizate au conform Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea, prelucrarilor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergere, dreptul de a face plangere la ANSPDCP, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate cu efect juridic.

11.4. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la tombola sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

11.5. Avand in vedere cele mentionate mai sus:

 • prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si conform consimtamantului liber exprimat al participantilor/castigatorilor;
 • ROMERO 26 IFN administreaza in conditii de siguranta datele personale furnizate, prelucrarea realizanduse atat prin mijloace automatizate cat si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor participantilor, cu masuri tehnice corespunzatoare, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.
 • ROMERO 26 IFN va informa participantii, intr-un termen rezonabil, in cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile acestuia
 • ROMERO 26 IFN poate furniza informatiile cu caracter personal si catre autoritatile si institutiile publice abilitate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
 • ROMERO 26 IFN limiteaza durata de stocare a datelor personale ale participantilor/castigatorului la ceea ce este necesar pentru scopurile sale de procesare.
 • ROMERO 26 IFN revizuieste necesitatea pastrarii in continuare a datelor personale ale participantilor la tombola: periodic analizeaza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.
 • ROMERO 26 IFN sterge datele participantilor la momentul la care acestia solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor sterge in termenul prevazut de lege pentru aceasta. • In cazul in care pastrarea datelor pers

Participanții la Tombolă își pot exercita drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în scris, la adresa SC Romero 26 IFN S.R.L. menționată în Secțiunea 1 a prezentului Regulament sau la adresa de e-mail dpo@romero.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236416772.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul întocmit este afișat pe https://romero.ro/regulamente-romero/ si in toate punctele de lucru enumerate pe toată durata Tombolei.

Regulamentul poate fi oferit gratuit, in oricare din punctele de lucru ale Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero si prin afisarea in punctul de lucru.

Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 13. DREPTURILE DE FOLOSIRE ȘI PROPRIETATEA SISTEMULUI DE PREMIERE

Această metodă de promovare și de premiere este unică și toate drepturile de folosire aparțin lui S.C. ROMERO 26 IFN S.R.L. care este proprietarul metodei. SC ROMERO 26 IFN SRL are dreptul să folosească în mod gratuit această metodă de promovare.

 

SECTIUNEA 14 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

14.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseama orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament.

14.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/punerea in aplicare a acestuia de catre Organizatori, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

 

Suna Linia Verde