TOMBOLA AVANTAJ PLUS - Amanet Romero Galati

REGULAMENT DE PARTICIPARE

TOMBOLA “Castiga Masina”Romero

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul Tombolei “Castiga Masina”Romero (denumită în cele ce urmează „Tombolă”) este ROMERO 26 IFN S.R.L., având sediul în Galați, B-dul Traian Vuia, nr. 8, Bl. L5, ap. 23, număr de ordine la Registrul Comerțului J/17/1069/2009, cod de înregistrare fiscală RO26099693, cont bancar numărul RO94 BTRL RONC RT03 3263 8901, deschis la Banca Transilvania Galați, reprezentată prin Olesea Duman, în calitate de Director General (denumită în cele din urmă „Organizatorul”).

Participanții la Tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Tombolei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menționate mai jos.

Regulamentul va fi afișat de Organizator în toate punctele sale de lucru si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/AmanetRomero/. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, putându-l solicita la ghiseul fiecărui punct de lucru sau sunând la numărul de telefon 0236.416.77. Lista punctelor de lucru ale Organizatorului pot fi vizionate pe site-ul www.romero.ro.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

Tombola este organizată și se desfășurată în toate punctele de lucru Romero.

SECȚIUNEA 3. DURATA TOMBOLEI

Tombola se desfășoară până la data de 27.04.2023. Premiul oferit in cadrul tombolei “Castiga Masina”Romero consta intr-o masina Dacia Logan.

Tombola se desfășoară cu respectarea exclusivă a prezentului Regulament. Durata tombolei poate fi prelungită sau scurtată cu respectarea prevederilor Secțiunii 10 din prezentul Regulament. După încetarea tombolei, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulament nu mai conferă dreptul de a participa la Tombolă.

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

La Tombolă poate participa orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România sau are cetățenie străină, dar cu drept de ședere în România;
 2. are vârsta minimă de 18 ani;
 3. este client al ROMERO 26 IFN S.R.L.;
 4. nu este angajat al Organizatorului, nici soț/soție a angajatului și nici rudă de gradul I (copii și părinți) cu acesta sau soțul/soția tuturor acestor persoane;
 5. a prelungit sau achitat un comision de minim 10 lei la contractul de împrumut tip AVANTAJ PLUS în perioada de desfășurare a tombolei 16.12.2022 – 25.04.2023
 6. a prelungit sau achitat un comision de minim 20 lei la contractul de împrumut tip GOLD în perioada de desfășurare a tombolei 1.12.2022 – 25.04.2023.
 7. este de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.

SECȚIUNEA 5. PREMII

5.1 Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile unui autoturism Dacia Logan care va fi oferit gratuit, ca premiu, unui client care a ales contractele Avantaj PLUS sau Gold si care respecta/ indeplineste conditiile din Sectiunea 4 si Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.2 Premiul nu poate fi inlocuit cu alte bunuri sau servicii

5.3 Descrierea premiului:

Versiune: DACIA LOGAN TCe 90

Motor: TCe 90

Cilindree (cm3): 999

Carburant: Benzina

Tip cutie de viteze: Manuala

5.4 timp de 6 (șase) luni calendaristice, castigatorul are obligatia sa nu instraineze premiul si sa pastreze autocolantele publicitare, aplicate pe masina. In cazul in care nu va respecta aceasta conditie, castigatorul isi va pierde titlul de proprietate asupra automobilului;

5.5 câștigătorului autoturismului îi revine și sarcina de a suporta cheltuielile de înmatriculare a autoturismului,

5.6  predarea efectiva a premiului castigat depinde de furnizorul de la care se achizitioneaza masina, astfel incat, premiul se ofera clientului castigator cand organizatorul intra in posesia lui,

 • culoarea masinii depinde de disponibilul din stocul vanzatorului
 • Clientul declarat castigator are la dispozitie 30 de zile sa ridice autoturismul castigat
 • Premiul poate fi inmanat doar titularului de contract. In cazul in care titularul nu poate sa ridice premiul el poate sa realizeze o imputernicire prin care sa ii permita persoanei imputernicite pe contract sa faca acest demers in numele titularului.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

6.1 Inscrierea la tombola – Participarea la tombolă se face prin introducerea bilețelului de tombolă, acordat de către personalul SC ROMERO 26 IFN SRL, în urnele special amenajate din fiecare punct de lucru.

6.2 Clienții primesc bilete de tombolă după cum urmează:

– 1 bilețel pentru fiecare prelungire / achitare  de contract amanet tip AVANTAJ PLUS, pentru  comisioane platite de minim 10 lei,

– 1 bilețel pentru fiecare prelungire / achitare  de contract amanet tip GOLD, pentru  comisioane platite de minim 20 lei.

Se vor înmâna bilețelele de tombolă împuterniciților sau terțelor persoane desemnate de către clienți pe contractele tip amanet AVANTAJ PLUS / GOLD încheiate la SC ROMERO 26 IFN SRL, la punctele sale de lucru.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Acordarea biletelor pentru inscriere la tombola

Pentru fiecare achitare sau prelungire de minim 10 de lei, un client care are un contract de Amanet tip Avantaj Plus  va primi un numar corespunzator de bilete conform tabelului de mai jos:

 

Interval Comision Bilete Avantaj Acordate
10-100 lei 1
100,01-300 2
300,01-500 3
500,01-1000 4
peste 1000,01 5

 

Pentru fiecare achitare sau prelungire de minim 20 de lei, un client care are un contract de Amanet tip GOLD  va primi un numar corespunzator de bilete conform tabelului de mai jos:

 

Prag Comision Bilete extragere Gold
0-20 NUL
20,01-100 1
100,01-300 2
300,01-500 3
500,01-1000 4
peste 1000,01 5

 

6.4 Mecanismul de extragere a biletelor din urna.

In data de 26.04.2023, bilețelele de tombolă vor fi colectate la sediul central al Organizatorului, din Galați, Bd. Traian Vuia, nr. 8, bl. L5, ap.23. In data de 27.04.2023, ora 18.30,  are loc extragerea marelui castigator prin tragere la sorți, într-un loc public, care va fi comunicat pe site-ul oficial al Organizatorului www.romero.ro, cu minim 10 zile lucratoare înaintea extragerii. La extragere pot asista toți participanții înscriși la tombolă.

Extragerea bilețelului câştigător aferent marelui premiu o masina Dacia Logan va avea loc în prezența unei comisii formată din 3(trei) persoane, din care un reprezentant al Organizatorului, un avocat și un notar public care va supraveghea întreaga procedură şi va asigura respectarea prezentului Regulament.

Bilețelul câştigător aferent marelui premiu o masina Dacia Logan se va extrage manual de către o persoană desemnată de către comisie și va fi verificat pentru a se constata validitatea (bilețelul conține ștampila Organizatorului). Bilețelele care nu au ștampila Organizatorului vor fi anulate, urmând a fi extrase alte bilețele.

La fiecare extragere se vor trage 3 bilețele, de la 1 la 3, din care doar unul va fi considerat câștigător. În cazul în care din motive care nu țin de organizator, căștigătorul aferent bilețelului nr. 1 nu se va prezenta în vederea ridicarii premiului, sau persoana nu poate fi contactată intr-un interval de 30 de zile, va fi desemnat câștigător următorul numar tras în ordine de la 1-3 până când se vor îndeplini condițiile eligibile de extragere. După desemnarea și identificarea câștigătorului, persoana desemnată câștigătoare va fi informată telefonic privind modalitățile de transferare a dreptului de proprietate pentru mașina Dacia Logan, care face obiectul premiului.

Comisia de extragere a câştigătorului va întocmi un proces verbal care va fi semnat de toți membrii comisiei. Notarul public care va participa la extragerea câştigătorului va întocmi o încheiere de certificare în acest sens. Numele câștigătorului marelui premiu o masina Dacia Logan se va face public prin intermediul punctelor de lucru ale Organizatorului si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/AmanetRomero.

6.5 Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru situatiile in care castigatorii nu vor putea fi contactati, datorita contactelor lipsa sau introduse eronat in baza de date.

6.6 Castigatorii Tombolei “Castiga Masina ”se vor regasi  pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero si pe siteul www.romero.ro.

 

SECȚIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Câștigătorul autoturismului va putea intra în posesia premiului doar dacă achită impozitul aferent câștigului, respectiv 10% din valoarea de pe factură a autoturismului câștigat, în maxim 30 zile de la câștigarea premiului. In conformitate cu Legea 571/2003 (Codul Fiscal), cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații fiscale sau de oricare altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.Romero 26 IFN SRL se obliga sa vireze impozitul colectat la ANAF.

SECȚIUNEA 8. LITIGII

8.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

8.2. Organizatorii nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

8.3. Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea premiului oferit.

8.4. Organizatorii isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

8.5. Organizatorii nu sunt raspunzatori de eventualele incidente/ evenimente care au loc pe parcursul desfasurarii concursului cu tombola.

8.6 Organizatorii nu vor fi responsabili pentru intarzierea in livrarea/inmanarea premiilor cauzata de intarzieri datorate de cauze precum: evenimentele naturale, blocaje pe in linia de productia a producatorului masinii, accidente din manipularea masinii realizate de catre firma care livreaza masina sau de catre terte persoane care nu tin de organizator.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNTRERUPEREA TOMBOLEI

Tombola va putea fi prelungită peste termenul inițial sau întreruptă ori încetată înainte de termen în caz de forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa de a continua prezenta Tombolă, sau în cazul în care Organizatorul va decide în acest sens, cu obligația acestuia de a respecta procedura stabilită la Secțiunea 4 din prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1 Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

10.2 Ca atare, Organizatorul, Agenția de Publicitate și subcontractanții acesteia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (după caz, data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

10.3 Participanții la Tombolă, în calitate de persoane vizate au conform Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea, prelucrarilor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergere, dreptul de a face plangere la ANSPDCP, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate cu efect juridic.

10.4. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la tombola sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

10.5. Avand in vedere cele mentionate mai sus:

 • prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si conform consimtamantului liber exprimat al participantilor/castigatorilor;
 • ROMERO 26 IFN SRL administreaza in conditii de siguranta datele personale furnizate, prelucrarea realizanduse atat prin mijloace automatizate cat si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor participantilor, cu masuri tehnice corespunzatoare, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.
 • ROMERO 26 IFN SRL va informa participantii, intr-un termen rezonabil, in cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile acestuia
 • ROMERO 26 IFN SRL poate furniza informatiile cu caracter personal si catre autoritatile si institutiile publice abilitate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
 • ROMERO 26 IFN SRL limiteaza durata de stocare a datelor personale ale participantilor/castigatorului la ceea ce este necesar pentru scopurile sale de procesare.
 • ROMERO 26 IFN SRL revizuieste necesitatea pastrarii in continuare a datelor personale ale participantilor la tombola: periodic analizeaza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.
 • ROMERO 26 IFN SRL sterge datele participantilor la momentul la care acestia solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor sterge in termenul prevazut de lege pentru aceasta. • In cazul in care pastrarea datelor pers

Participanții la Tombolă își pot exercita drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în scris, la adresa SC Romero 26 IFN S.R.L. menționată în Secțiunea 1 a prezentului Regulament sau la adresa de e-mail dpo@romero.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236416772.

 

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul întocmit este afișat pe https://romero.ro/regulamente-romero si in toate punctele de lucru enumerate pe toată durata Tombolei.

Regulamentul poate fi oferit gratuit, la cererea expresă a solicitantului in oricare din punctele de lucru ale Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero si prin afisarea in punctul de lucru.

Orice modificare a regulilor de participare la Tombolă, a mecanismului Tombolei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero si prin afisarea in punctul de lucru.

Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 12. DREPTURILE DE FOLOSIRE ȘI PROPRIETATEA SISTEMULUI DE PREMIERE

Această metodă de promovare și de premiere este unică și toate drepturile de folosire aparțin lui S.C. ROMERO 26 IFN S.R.L. care este proprietarul metodei. SC ROMERO 26 IFN SRL are dreptul să folosească în mod gratuit această metodă de promovare.

 

SECTIUNEA 13 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

13.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseama orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament.

13.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/punerea in aplicare a acestuia de catre Organizatori, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil

 

 

Suna Linia Verde