Regulament 25 ani I Puncte de lucru - Amanet Romero Galati

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Castiga bijuteria. 25 ani cu Romero

 

 

Art.1. ORGANIZATORII  si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorii Campaniei Promotionale “Castiga bijuteria. 25 ani cu Romero”sunt:

  • Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galati, sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693 din data de 14.10.2009, reprezentata legal de Director General Olesea Duman,
  • Societatea SC ROMERO EXCHANGE SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dambovita sub nr. J17/28/10.01.2006, CUI 18270236  din data de 10.01.2006, reprezentata legal de Director General Olesea Duman

 

(ambii organizatori denumiti, in mod colectiv “Romero”).

 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

Art.2. ARIA DE DESFASURARE.

 

Campania este organizata si se va desfasura exclusiv in punctele de lucru Romero.

 

Art.3. OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii Romero beneficiaza de campanie, asa cum aceasta este aceasta identificata in Art 6.2 din Regulament.

 

Art.4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

4.1. Campania se deruleaza in perioada 13.06.2022- 21.12.2022ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru punctele de lucru Romero. Punctele de lucru Romero pot fi gasite in linkul: https://romero.ro/adrese-amanet-aur-schimb-valutar-transfer-romero/.

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero.

 

 

Art.5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

5.1 Regulamentul campaniei Castiga bijuteria. 25 ani cu Romeroeste adresat persoanelor fizice si persoanelor juridice, care au realizat operatiuni in punctele de lucru Romero. In cadrul acestei campanii pot participa persoanele cu varsta de peste 18 ani.

5.2 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

5.3 La tombola nu pot sa intre angajatii organizatorilor si nici rudele de gradul I.

5.4.Este client al ROMERO 26 IFN S.R.L.. ROMERO EXCHANGE,

5.5 Este de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.

 

 

Art.6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

6.1 Beneficiaza de campania Castiga bijuteria. 25 ani cu Romero” cei care:

– au amanetat in punctul de lucru pentru care se activeaza campania,

6.2 Mecanism

– pentru fiecare punct de lucru Romero se activeaza campania Castiga bijuteria. 25 ani cu Romeroconform ANEXEI 1 atasata prezentului regulament,

– fiecarui punct de lucru i se aloca un numar unic de coduri valabile pentru campanie. Coduri care vor fi de forma: Romero 25 1, Romero 25 2,……, Romero 25 n.

– clientii care efectueaza tranzactii in perioada in care campania este activa intr-un punct de lucru primesc cate un COD unic alocat doar punctului de lucru. Fiecare COD va fi valabil doar cat timp campania este activa in punctul de lucru pentru care a fost alocat,

– clientul inscrie codul primit in punctul de lucru pe pagina de concurs www.romero.ro/25ani,

– extragerea se realizeaza cu ajutorul platformei www.random.org,

– se vor extrage 5 coduri inscrise la tombola,

– daca primul cod extras nu indeplineste conditile: CODul nu este valid, este expirat sau castigatoul nu ridica bijuteria in termen de 30 de zile – se va trece la urmatorul COD extras,

– regulamentul se gaseste pe pagina https://romero.ro/regulamente-romero.

 

 

Art.7. PREMII

 

7.1 Premiile alocate se regasesc in ANEXA 2 a prezentului regulament dar si pe siteul concursului enuntat la Art 6.2.

7.2 Ordinea in care ele se vor acorda va fi stabilita de clienti prin votul acordat pe paginile: www.romero.ro/voteaza, www.romero.ro/voteaza(nume punct de lucru). Clientii gasesc linkul pe care pot sa voteze in punctul de lucru. In Anexa 3 sunt trecute datele cand se opreste VOTul in fiecare punct de lucru

7.3 Fiecarui punct de lucru i se va acorda o singura bijuterie din aur.

7.4 Orice modificare legata de numarul bijuteriilor, tipurile de bijuterii, va fi comunicata pe pagina https://romero.ro/regulamente-romero.

7.5 Doua din bijuteriile din tabel se vor acorda in cadrul tombolei Like&Share. Bijuteriile care vor oferite in online vor fi alese prin vot. Regulamentul tombolei se regaseste in linkul romero.ro/regulamente-tombola

 

 

Art. 8. LITIGII

8.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

8.2. Organizatorii nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

8.3. Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea premiului oferit.

8.4. Organizatorii isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

8.5. Organizatorii nu sunt raspunzatori de eventualele incidente/ evenimente care au loc pe parcursul desfasurarii concursului cu tombola.

8.6 Organizatorii nu vor fi responsabili pentru defectiunile pe care le pot avea produsele oferite cadou.

 

Art. 9. ÎNTRERUPEREA TOMBOLEI

9.1. Tombola va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de datele stabilite in ANEXA nr 1 din prezentul Regulament in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa acestora, de a continua Tombola. Intr-un astfel de caz, Organizatorii vor anunta participantii cu 1 (o) zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.

 

Art. 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1 Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

10.2 Ca atare, Organizatorul, se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (după caz, data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

10.3 Participanții la Tombolă, în calitate de persoane vizate au conform Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea, prelucrarilor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergere, dreptul de a face plangere la ANSPDCP, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate cu efect juridic.

10.4. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la tombola sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

10.5. Avand in vedere cele mentionate mai sus:

  • prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si conform consimtamantului liber exprimat al participantilor/castigatorilor;
  • ROMERO administreaza in conditii de siguranta datele personale furnizate, prelucrarea realizanduse atat prin mijloace automatizate cat si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor participantilor, cu masuri tehnice corespunzatoare, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.
  • ROMERO va informa participantii, intr-un termen rezonabil, in cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile acestuia
  • ROMERO poate furniza informatiile cu caracter personal si catre autoritatile si institutiile publice abilitate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
  • ROMERO limiteaza durata de stocare a datelor personale ale participantilor/castigatorului la ceea ce este necesar pentru scopurile sale de procesare.
  • ROMERO revizuieste necesitatea pastrarii in continuare a datelor personale ale participantilor la tombola: periodic analizeaza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.
  • ROMERO sterge datele participantilor la momentul la care acestia solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor sterge in termenul prevazut de lege pentru aceasta. • In cazul in care pastrarea datelor pers

Participanții la Tombolă își pot exercita drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în scris, la adresa SC Romero 26 IFN S.R.L. menționată în Secțiunea 1 a prezentului Regulament sau la adresa de e-mail dpo@romero.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236416772.

 

Art. 11. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul întocmit este afișat pe www.romero.ro/regulamente si in toate punctele de lucru enumerate pe toată durata Tombolei.

Regulamentul poate fi oferit gratuit, la cererea expresă a solicitantului in oricare din punctele de lucru ale Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero.

Orice modificare a regulilor de participare la Tombolă, a mecanismului Tombolei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero

Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

Art..12. DIVERSE

 

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 22.12.2022, Regulamentul Castiga bijuteria. 25 ani cu Romero” isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

 

Art.13 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

13.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseama orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament.

13.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/punerea in aplicare a acestuia de catre Organizatori, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

 Prezentul tabel contine punctele de lucru si perioadele in care va fi activa Castiga bijuteria. 25 ani cu Romero

 Punct de lucru Perioada Ora start-stop Data extragere
Sanitas 23.06-30.06 00.00-23.59 1.07.2022
Auto 27.06-04.07 00.00-23.59 05.07.2022
Micro 40 11.07-18.07 00.00-23.59 19.07.2022
Piata 15.07-22.07 00.00-23.59 23.07.2022
Ireg 28.07-04.08 00.00-23.59 05.08.2022
Extra 1.08-8.08 00.00-23.59 09.08.2022
Neacsu 14.08-21.08 00.00-23.59 22.08.2022
Tiglina 18.08-25.08 00.00-23.59 26.08.2022
Parma 1.09-8.09 00.00-23.59 9.09.2022
Micro 19 4.09-11.09 00.00-23.59 12.09.2022
Micro 21 18.09-25.09 00.00-23.59 26.09.2022
Micro 13 21.09-28.09 00.00-23.59 29.09.2022
Siderurgistilor 5.10-12.10 00.00-23.59 13.10.2022
Ramnicu Sarat 7.10-14.10 00.00-23.59 15.10.2022
Braila Scolilor 21.10-28.10 00.00-23.59 29.10.2022
Focsani Marasesti 24.10-31.10 00.00-23.59 1.11.2022
Giurgiu 11.11-18.11 00.00-23.59 19.11.2022
Tecuci Petrascu 10.11-17.11 00.00-23.59 18.11.2022
Braila Transilvaniei 28.11-6.12 00.00-23.59 7.12.2022
Tecuci Unirii 27.11-.12 00.00-23.59 05.12.2022
Focsani Unirii 16.12-23.12 00.00-23.59 24.12.2022
Braila Calarasi 14.12-21.12 00.00-23.59 22.12.2022

Orice schimbare in ordinea punctelor de lucru sau a perioadei in care se deruleaza campania, va fi comunicata prin intermediul paginii https://romero.ro/regulamente-romero.

 

 

 

 

ANEXA 2

Tabelul de mai jos contine bijuteriile din aur introduse la tombola Castiga bijuteria. 25 ani cu Romero. Orice modificare de: numar, model va fi comunicata pe pagina https://romero.ro/regulamente-romero.

Nr CRT Piesa Cod articol Carataj Gramaj Pret vanzare
1 lant 2A14K00725 14 k 1.54 415.8
2 lant 2A14K01504 14 k 1.5 405
3 lant 2A14K01451 14 k 1.79 483.3
4 lant 2A14K00917 14 k 1.47 396.9
5 cercei 3A14K01769 14 k 1.49 402.3
6 cercei 3A14K00494 14 k 1.32 343.2
7 cercei 3A14K02369 14 k 1.32 343.2
8 cercei 3A14K02838 14 k 1.48 399.6
9 cercei 3A14K02449 14 k 1.33 359.1
10 cercei 3A14K01250 14 k 1.29 348.3
11 cercei 3A14K02600 14 k 1.52 410.4
12 cercei 3A14K02711 14 k 1.49 402.3
13 cercei 3A14K02700 14 k 1.34 361.8
14 cercei 3A14K02437 14 k 1.23 332.1
15 cercei 3A14K02590 14 k 1.26 340.2
16 cercei 3A14K02759 14 k 1.25 337.5
17 medalion 5A14K01204 14 k 1.48 399.6
18 medalion 5A14K00287 14 k 1.5 390
19 medalion 5A14K01237 14 k 1.3 351
20 medalion 5A14K01279 14 k 1.29 348.3
21 medalion 5A14K01085 14 k 1.29 335.4
22 medalion 5A14K01142 14 k 1.51 392.6
23 medalion 5A14K00748 14 k 1.24 334.8
24 medalion 5A14K01152 14 k 1.33 359.1
25 Lant cu pp PP2A18k00173 14 k 2.43 2100.01

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3

Tabelul de mai jos contine datele la care se opresc VOTurile in fiecare punct de lucru.

 

Punct de lucru Data
Sanitas 20.06
Auto 24.06
MICRO 40 7.07
PIATA 11.07
IREG 25.07
EXTRA 29.07
NEACSU 11.08
TIGLINA 15.08
PARMA 28.08
Micro 19 1.09
Micro 21 15.09
Micro 13 18.09
SID 2.1
RM SARAT 4.1
BR SCOLILOR 19.1
FOCSANI MARASESTI 21.1
GIURGIU 4.11
TC PETRASCU 7.11
BR TRANSILVANIEI 25.11
TC UNIRI 24.11
FOCSANI UNIRII 13.12
BR CALARASI 11.12

Suna Linia Verde