- Amanet Romero Galati

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Castiga  Francul Iosif

 

 1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei Promotionale “Castiga  Francul Iosifeste Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dambovita sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693 din data de 14.10.2009, reprezentata legal de Director General Olesea Duman, denumita in continuare “Organizator”,.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 1. ARIA DE DESFASURARE

Campania este organizata si se va desfasura doar in TECUCI, exclusiv in magazine. Campania se adreseaza tuturor celor care sunt clienti ai serviciilor de amanet pentru Romero, Premiul tombolei este precizat la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 1. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care participantii la tombola beneficiaza de posibilitatea participarii la tombola, astfel cum aceasta este identificata in Sectiunea 6 din Regulament.

 

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 01.11.2021-1.10.2022 ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru orasul Tecuci.

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero.

4.3 Datele extragerii a cate unuie monede Franc Iosif sunt urmatoarele: 1.01/ 1.04/1.07/1.10.2022

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei Castiga  Francul Iosifeste adresat persoanelor fizice si persoanelor juridice care sunt clienti pentru serviciile de Amanet la Romero, conform procedurii explicate in detaliu la Sectiunea 7 si sectiunea 4 din prezentul Regulament.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusiv, care au domiciliul in Tecuci.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 1. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile monedei Franc Iosif de 4 Ducati din aur, care poate fi castigata de catre unul din clientii care respecta/ indeplinesc conditiile din Sectiunea 5 si Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1 In vederea accesarii beneficiuluiCastiga  Francul Iosif participantul trebuie sa:

– aiba minim 18 ani,

– faca un contract de amanet tip Avantaj PLUS,

– sa plateasca un comision de 500 lei,

– pentru fiecare comision de 500 lei, clientii primesc cate un talon cu care se inscriu la tombola,

– extragerea se realizeaza in incinta punctelor de lucru Romero din TECUCI la data si ora anuntata pe pagina de Facebook. Orice modificare legata de data/ora extragerii va fi anuntata pe pagina https://romero.ro/regulamente-romero,

– se extrag 3 taloane din care este declarat castigator talonul care indeplineste  conditiile,

– castigatorul va fi anuntat telefonic/ prin email,

– castigatorul are la dispozitie 14 zile sa ridice moneda Franc Iosif

 

Este in sarcina castigatorului sa plateasca impozitul.

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma. Este declarat NUL orice talon care:

 • Nu are stampila si semnatura,
 • Nu are scris numarul de contract,
 • Nu are scris numarul talonului,
 • Nu a platit impozitul de premiu.

In cazul in care nu se indeplinesc toate conditiile se va trece al urmatorul talon extras.

 1. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 1. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 1.11. 2022, Regulamentul Castiga  Francul Iosif”   isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO 26 IFN SRLLeave a Reply

Suna Linia Verde