Regulament 1 - Amanet Romero Galati

Regulament 1

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Vino cu flyerul in punct si primesti +5 lei/gram aur“

 

 1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei Promotionale “Vino cu flyerul in punct si primesti +5 lei/gram aur“

 este Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galati sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693 din data de 14.10.2009, reprezentata legal de Director General Olesea Duman, denumita in continuare “Organizator”,.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE

 

Campania este organizata si se va desfasura in Focsani, exclusiv in magazine. Campania se adreseaza tuturor celor care au primit un flyer fie in cutia postala, fie pe strada. Premiul tombolei este precizat la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

 1. OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care participantii la tombola beneficiaza de posibilitatea participarii la tombola, astfel cum aceasta este identificata in Sectiunea 6 din Regulament.

 

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 29.07- 15.08, ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru orasul Focsani.

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei “Vino cu flyerul in punct si primesti +5 lei/gram aur“

este adresat persoanelor fizice si persoanelor juridice, au primit un flyer de la Romero fie in cutiuta postala, fie pe strada. Flyerul explica clar accesul la un pret mai bun pentru fiecare gram de aur adus la amanet Romero, pentru cel/cea care vine in punct cu flyerul, conform procedurii explicate la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani, care au domiciliul in Vrancea.

Participantii pot sa beneficieze de facilitate la o singura operatiune de amanet si doar de o campanie, din cele organizate de Romero, conform Sectiunii 6.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 1. ACORDAREA FACILITATII /PRETULUI PROMOTIONAL

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile tuturor clientilor care indeplinesc conditiile de la sectiunile 5 si 7 din prezentul Regulament.

Prezentul Regulament nu se aplica cumulat cu alte campanii. Face strict referire la campania detaliata la sectiunile 5 si 7.

 

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1 In vederea accesarii beneficiului“Vino cu flyerul in punct si primesti +5 lei/gram aur“

participantul trebuie sa:

– pastreze flyerul primit, durata de valabilitate a flyerului este egala cu cea a campaniei anutate,

– sa il prezinte in punctual de lucru Romero, situat la adresa str. Marasesti nr 25, pe durata programului de lucru,

– sa amaneteze aur de max 10 grame, nu conteaza caratajul.

 

 

 1. CONDITII DE ACORDARE PRET PREFERENTIAL
 • Maxim 10 grame aur,
 • O singura operatiune de amanet pentru care se ofera pretul preferential,
 • Nu se cumuleaza cu alte campanii/promotii/ facilitati existente in punct ( Valabile doar pentru Focsani).

In cazul in care nu se indeplinesc toate conditiile nu se poate oferi pretul preferential.

 

 1. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 1. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 15  august 2020, Regulamentul “Vino cu flyerul in punct si primesti +5 lei/gram aur“ isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO 26 IFN SRL

Suna Linia Verde