Regulament I Crestem impreuna I Tecuci - Amanet Romero Galati

Regulament I Crestem impreuna I Tecuci

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Crestem impreuna!

 

 

Art.1. ORGANIZATORII  si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei “Crestem impreuna” este:

  • Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, str. TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galati, sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693, reprezentata legal de Director General Olesea Duman,

 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul www.romero/regulament-faptebune-tecuci si prin transmiterea acestuia catre Inspectoratele implicate in Campanie fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

Art.2. ARIA DE DESFASURARE.

 

Campania este organizata si se va desfasura exclusiv online pe siteul www.romero.ro.

 

Art.3. OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care o Institutie de invatamant poate beneficia de premiul de 10000 lei oferit de organizator, asa cum aceasta este aceasta identificata in Art 8 si Art 9 din Regulament.

 

Art.4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 14.11.2022 – 22.12.2022.

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul www.romero/regulament-faptebune-tecuci

 

 

Art.5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

5.1 Regulamentul campaniei Crestem impreunaeste adresat tuturor Institutiilor de invatamant de tip: gradinite, primar si gimnazial, de Stat din orasul Tecuci.

5.2 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

5.3 La campanie nu pot participa angajatii organizatorilor si nici rudele de gradul I.

5.4 Participantul este de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.

 

Art.6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

6.1 Beneficiaza de campania Crestem impreuna” cei care au acceptat politica de prelucrare a datelor si au agreat prezentul regulament prin completarea formularului de inscriere.

6.2 Campania are doua componente: inscrierea la campanie (faza 1), perioada de votare (faza 2),

6.3 Vor fi considerate eligibile doar proiectele tip video care corespund tipurilor de actiuni enuntate la art.

6.4 In momentul trecerii la faza 2, perioada de votare, toti participantii trebuie sa aiba acordurile semnate prin completarea datelor ( nume prenume, semnatura)  in cadrul unui formular pe care il vor primi prin email. Toate formularele de prelucrare a datelor vor fi primite de participant prin intermediul emailului.

6.5 Videoclipul care va primi cele mai multe voturi va fi declarant castigator.

 

Art. 7 CONDITII DE INSCRIERE LA CAMPANIE

7.1 Pentru a se inscrie la campanie, participantii trebuie sa fie de acord cu prezentul regulament. Prin semnarea acordului de prelucrare a datelor si prin semnarea formularului de inscriere, participantii declara ca au luat la cunostinta in legatura cu prevederile prezentului Regulament si ca sunt de acord cu conditiile acestuia, obligandu-se sa respecte Regulamentul in mod integral.

 

Art. 8 PREMIU CONCURSULUI

8.1 Premiul concursului consta in 10000 de lei, suma care va fi oferita unui singur castigator al carui videoclip va primi cele mai multe voturi din partea celor care intra pe pagina www.romero.ro/faptebune-tecuci.

 

8.2 Banii au rolul de a imbunati calitatea procedului educational. Proiectele care sunt eligibile sa intre la tombola pot acoperi doar proiecte precum: carti, table interactive, display-uri interactive, videoproiectoare, display-uri interactive SMART Board, cursuri/ traininguri pentru copii( limbi straine, matematica, comunicare, teatru, educatie financiara, vorbit in public, programare) dotari laboratoare ( cercetare, fizica, chimie, biologie), Sali lectura, dotari pentru sport, echipamente pentru terenuri de joaca, mobilier pentru Sali de clasa – gradinite.

 

 

Art. 9 PROCEDURA DE DERULARE A CAMPANIEI

 

9.1 Pasi in derularea campaniei:

– Toate actele necesare inscrierii la campanie vor fi comunicate prin intermediul unei invitatii de participare care va fi comunicata prin intermediul unui email ,

– Inscrierea se realizeaza o data cu trimiterea unui email pe adresa faptebune@romero.ro.

– Toti participantii la Campania Crestem impreuna” trebuie sa creeze un videoclip in care sa justifice / explice care sunt proiectele pentru care suma alocata de Romero 26 ifn SRL trebuie sa ajunga la ei,

-Toate videoclipurile vor fi incarcate de organizator in data de 14.12.2022 pe pagina www.romero.ro/faptebune-tecuci

– Incepand cu data de 14.12.2022 videoclipurile vor putea fi votate,

– In data de 22.12.2022, ora 12.00, votul va fi oprit,

– In data de 22.12.2022, ora 16.00, va fi ales videoclipul cu cel mai mare numar de voturi.

 

9.2 Procedura de inscriere la campanie:

Inscrierea se realizeaza o data cu trimiterea unui email pe adresa faptebune@romero.ro. Mailul se comunica de pe adresa oficiala a scolii / gradinitei si vor fi adaugate urmatoarele informatii:

– intr-un link se adauga videoclipul folosind platforma www.wetransfer.com,

– intr-un link se adauga acordurile de prelucrare a datelor, semnate de fiecare participant care apare in  videoclip folosind platforma www.wetransfer.com

– intr-un link se adauga Formularului de inscriere pentru scoala/ gradinita semnat si stampilat, folosind platforma www.wetransfer.com.

 

 

 

9.3  Reguli pentru crearea videoclipurilor utilizate in campania “Crestem impreuna”:

– Videoclipul trebuie sa aiba minim 60 sec, sa includa minim 2 profesori/ invatatori/educatori din scoala /gradinita pentru care se doreste inscrierea la campanie si sa fie creat in fata scolii / in scoala / gradinitei. In videoclip pot sa participe minori doar daca exista acord de prelucrare a datelor semnat de catre parintii/ tutorii acestora.

Videoclipurile vor fi incarcate pana la data de 14.12.2022 pe pagina www.romero.ro/faptebune-tecuci,

– Nu se incarca pe pe pagina www.romero.ro/faptebune-tecuci, nu vor intra la vot, videoclipurile care nu respecta procedura detaliata din Art 9.1, Art 9.2

 

9.4 Despre procedura de vot;

– Pot sa voteze toti cei care intra in posesia linkului si vor sa isi exprime preferinta pentru un anumit proiect,

– Se permite un singur vot / utilizator/ videoclip,

– Nu intra in campania Crestem impreunavideoclipurile care nu indeplinesc conditiile de la Art 8.2 si 9.3 si care nu ajung pana in data de 13.12.2022 ora 23.00.

 

 

9.5  Despre procedura de selectie:

– In data de 22.12.2022, la ora 16.00 va fi declarata castigatoare scoala/gradinita care a primit cele mai multe voturi pe un videoclip.

 

 

Art. 10. LITIGII

10.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente, de la sediul organizatorului.

10.2. Organizatorii nu isi vor asuma nici o raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

10.3. Organizatorii isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

10.4. Organizatorii nu sunt raspunzatori de eventualele incidente/ evenimente care au loc pe parcursul desfasurarii concursului cu campanie.

 

Art. 8. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

10.1. Campanie va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de datele stabilite la Art. 4 din prezentul Regulament in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestora, de a continua Campania. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta participantii cu 1 (o) zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.

 

 

 

 

 

Art. 11 CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

11.1 Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Campanie în scopul prezentei campanii și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

11.2 Ca atare, Organizatorul, se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (după caz, data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pasaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.3 Participanții la Campanie calitate de persoane vizate au conform Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea, prelucrarilor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergere, dreptul de a face plangere la ANSPDCP, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate cu efect juridic.

11.4. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

11.5. Avand in vedere cele mentionate mai sus:

  • prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si conform consimtamantului liber exprimat al participantilor/castigatorilor;
  • ROMERO 26 IFN SRL administreaza in conditii de siguranta datele personale furnizate, prelucrarea realizandu-se atat prin mijloace automatizate cat si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor participantilor, cu masuri tehnice corespunzatoare, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.
  • ROMERO 26 IFN SRL va informa participantii, intr-un termen rezonabil, in cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile acestuia
  • ROMERO 26 IFN SRL poate furniza informatiile cu caracter personal si catre autoritatile si institutiile publice abilitate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
  • ROMERO 26 IFN SRL limiteaza durata de stocare a datelor personale ale participantilor/castigatorului la ceea ce este necesar pentru scopurile sale de procesare.
  • ROMERO 26 IFN SRL revizuieste necesitatea pastrarii in continuare a datelor personale ale participantilor la campanie: periodic analizeaza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.
  • ROMERO 26 IFN SRL sterge datele participantilor la momentul la care acestia solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor sterge in termenul prevazut de lege pentru aceasta. •

Participanții la Campanie își pot exercita drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în scris, la adresa SC Romero S.R.L. menționată în Secțiunea 1 a prezentului Regulament sau la adresa de e-mail dpo@romero.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236416772.

Art.12. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul întocmit este afișat pe siteul  www.romero/regulament-faptebune-tecuci si in punctele de lucru apartinand organizatorului.

Regulamentul este oferit gratuit, la cererea clientilor din punctul de lucru al Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe pagina de Facebook: Facebook facebook.com/Amanetromero.

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a mecanismului Campaniei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe pagina de Facebook: Facebook facebook.com/Amanetromero.

Participarea la această campanii implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

Art.13. DIVERSE

 

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 22.12.2022, Regulamentul Crestem impreunaisi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul www.romero/regulament-faptebune-tecuci

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul www.romero/regulament-faptebune-tecuci

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.14 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

14.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseama orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament.

14.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/punerea in aplicare a acestuia de catre Organizator, acesta va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suna Linia Verde