Regulament schimb 2020 - Amanet Romero Galati

REGULAMENT TOMBOLĂ „SCHIMBI VALUTA CASTIGI PREMII DE LA ROMERO”

 

 

 1. Organizator

Organizatorul tombolei „SCHIMBI VALUTA CASTIGI PREMII DE LA ROMERO” este SC ROMERO EXCHANGE SRL, cu sediul în Galaţi, str. Traian Vuia, Nr. 8, Bl. L5, ap. 23, Judeţ Galaţi, C.I.F. RO 18270236, Nr. înmatriculare Reg. Com.: J17/28/2006, telefon/fax:+40-236-416772.

, email: office@romero.ro, web: www.romero.ro.

Tombola se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament si este obligatoriu pentru toţi participanţii. În cazul nerespectării acestuia nu va avea loc validarea premiului, fapt ce va duce automat la extragerea unui alt castigator.

Prezentul regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorităţi interesate, în mod gratuit pe pagina de https://www.facebook.com/AmaneTRomero/ si in format fizic in fiecare punct de lucru Amanet Romero. Lista punctelor de lucru Romero este disponibila pe site-ul www.romero.ro.

 

 1. Durata tombolei şi aria de desfăşurare

Tombola „SCHIMBI VALUTA CASTIGI PREMII DE LA ROMERO” are loc în perioada 23.01.2020 – 24.04.2020 şi se desfăşoară exclusiv in baza inscrierilor pe site, pe pagina https://romero.ro/tombola-schimb-valutar. Tombola este adresata doar clientilor care au facut minim un schimb valutar la unul din cele 16 puncte de lucru Romero din Galati, Tecuci sau Bucuresti in perioada 23.01 – 24.04 si au inscris bonul fiscal pe site-ul mentionat anterior.

 

 1. Dreptul la participare

Poate participa la tombola  „SCHIMBI VALUTA CASTIGI PREMII DE LA ROMERO” orice persoană fizică cu vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de naţionalitate, religie sau sex, cu domiciliul in orasul Galati, Bucuresti, FocsaniTecuci si Braila. Nu au dreptul să participe: angajaţii SC ROMERO EXCHANGE SRL, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora.

 

 1. Mecanismul tombolei

Înscrierea în tombola  „SCHIMBI VALUTA CASTIGI PREMII DE LA ROMERO” se desfasoara astfel:

 • Se va realiza o operatiune la unul din punctele Romero,
 • Bonul fiscal se pastreaza si se inregistreaza pe pagina https://romero.ro/tombola-schimb-valutar. Toate datele trebuie inregistrare corect si complet.
 • Bonul fiscal intra doar la tombola din perioada alocata unei campanii pentru un premiu,
 • extragerea se va realiza pe platforma random.org la datele specificate pe site. Ele pot fi modificate daca organizatorul intampina limitari sau situatii care impun acest lucru
 • in fiecare luna se extrage un singur premiu, Astfel: in luna februarie se ofera lantul din aur, in luna martie se ofera telefonul marca Samsung, in luna aprilie se ofera televizorul Smart Samsung.

 

O persoană poate participa la mai multe extrageri daca realizeaza tranzactii in perioadele corespunzatoare campaniilor.

Castigatorul va fi contactat telefonic in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii si va putea intra in posesia premiului prezentand actul de identitate.

 

 1. Premiile

Premiile constau in: un lant din aur de 14kt, un telefon mobil Samsung, un televizor Smart Samsung. Castigatorii au obligatia sa ridice premiile acordate, in termen de 15 zile din momentul extragerii. In caz contrar, premiul va ramane in posesia organizatorului.

 

 1. Regulamentul tombolei

Regulamentul tombolei „SCHIMBI VALUTA CASTIGI PREMII DE LA ROMERO” este disponibil gratuit în toate punctele de lucru  ROMERO din oraşul Galaţi, Bucuresti si Tecuci, pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero/ si pe site

 

 

 1. Litigii

Eventualele litigii apărute între SC ROMERO EXCHANGE SRL şi participanţii tombolei se vor rezolva pe cale amiabilă. SC ROMERO EXCHANGE SRL îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor. Organizatorul tombolei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiul oferit, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul campaniei promoţionale este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal. De la data transferului premiului în posesia câştigătorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin câştigătorului.

 

 

 1. Încetarea tombolei

Tombola poate inceta inainte de data mentionata la punctul 2 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii* *organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta tombola.

SC ROMERO EXCHANGE SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook.

Suna Linia Verde